20 czerwca 2024 r.
czwartek
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 24 366 53 66

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl


Projekty edukacyjne
DELTAKLUB
Projekt edukacyjny DELTAKLUB finansowany jest przez Urząd Miasta Płocka i wdrażany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku i Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA". Jego celem jest wyszukiwanie zdolnych uczniów, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego oraz promowanie ich osiągnięć. Jednym z priorytetów jest rozwijanie zdolności kierunkowych. Młodzież jest również zachęcana do udziału w konkursach i olimpiadach. W ramach projektu uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, tworząc zespoły: matematyczny, fizyczny i chemiczny. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Młodzież objęta jest opieką psychologiczno-pedagogiczną. Przeprowadzane są także zajęcia w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym dla nauczycieli uczestników projektu, a także spotkania z rodzicami.

przejdź do strony projektu

SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA
Projekt od 2005 r. realizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta". Został przygotowany pod naukowym patronatem Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego i wdrożony dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Płocka.

więcej informacji

autor: michals4@gmail.com