20 czerwca 2024 r.
czwartek
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 24 366 53 66

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl
Projekt od 2005 r. realizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "Delta". Został przygotowany pod naukowym patronatem Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego i wdrożony dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Płocka.

CELE PROJEKTU:
- zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości,
- przygotowanie nauczycieli do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów,
- bezpośrednie wspieranie nauczycieli w stosowaniu metod pracy rozwijających kreatywność uczniów w realizacji programów nauczania,
- angażowanie środowisk lokalnych w programy, projekty edukacyjne i ich finansowanie.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt zakłada:
- bezpłatne czterdziestogodzinne szkolenie zgłoszonych nauczycieli prowadzone przez specjalistów psychopedagogiki twórczości,
- opracowanie szkolnego programu rozwijania zdolności twórczych i zainteresowań uczniów,
- realizację zajęć z uczniami zgodnie z opracowanym programem,
- szkolenie rad pedagogicznych w zakresie psychopedagogiki twórczości w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w celu wprowadzenia elementów treningu twórczości do realizacji programów nauczania wszystkich przedmiotów,
- promowanie działań twórczych na terenie szkoły, wśród rodziców i społeczności lokalnej,
- uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu szkolnego lidera wspierania uzdolnień (po zakończeniu trzyletniego okresu doskonalenia się i wdrażania programu),
- prezentację dorobku nauczyciela w zakresie rozwijania zdolności twórczych i zainteresowań uczniów przed Komisją Akredytacyjną (scenariusze zajęć, wytwory działań uczniów, nagrody i dyplomy, dokumentacja fotograficzna, itp.),
- uzyskanie przez placówkę certyfikatu "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia" lub "Przedszkole Wspierające Uzdolnienia".


KOMISJA AKREDYTACYJNA
- Przedstawiciel Organu Prowadzącego
- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie
- Przedstawiciel Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego
- Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
- Przedstawiciel MSCDN Wydział w Płocku
- Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" w Płocku


W latach 2005-2010 projekt był realizowany przez 95 nauczycieli - w 9 przedszkolach
(Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku, MP nr 9 w Płocku, MP nr 10 w Płocku,
MP nr 11 w Płocku, MP nr 16 w Płocku, MP nr 21 w Płocku, MP nr 27 w Płocku, MP nr 29 w Płocku, MP nr 35 w Płocku)

- oraz 14 szkołach podstawowych

(SP nr 3 w Płocku, SP nr 5 w Płocku, SP nr 6 w Płocku, SP nr 11 w Płocku, SP nr 12 w Płocku, SP nr 13 w Płocku, SP nr 16 w Płocku, SP nr 22 w Płocku, SP nr 23 w Płocku, Zespół Szkół nr 2 w Płocku, SP w Bodzanowie, SP w Nowym Grabiu, SP w Słupnie oraz SP w Radzanowie)

Placówki po opracowaniu i wdrożeniu programów wspierających zdolności i zainteresowania dzieci otrzymały certyfikaty "Szkoła Wspierająca Uzdolnienia" lub "Przedszkole Wspierające Uzdolnienia".

Aktualnie w zajęciach rozwijających twórcze zdolności uczestniczy około 1000 dzieci.Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Elżbieta Lemańska (tel. 24 366 53 66 do 68 wew. 115)

Przedszkole Wspierające Uzdolnienia Szkoła Wspierająca Uzdolnienia - I edycja Szkoła Wspierająca Uzdolnienia - II edycja Wydarzenia
autor: michals4@gmail.com