20 czerwca 2024 r.
czwartek
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 24 366 53 66

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl


Nasze cele:

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz społeczności Mazowsza w celu wspierania edukacji we wszystkich jej formach organizacyjnych.
2.Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia jakości pracy publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na Mazowszu.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
4. Promowanie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.
5. Działalność Stowarzyszenia określona niniejszym statutem jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia, prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek, programów, projektów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Organizowanie obozów naukowych, konkursów, szkoleń, sympozjów i innych form edukacji dla młodzieży i dorosłych.
3. Organizowanie działań społecznych.
4. Współpracę z uczelniami wyższymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami krajowymi i zagranicznymi.Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA (plik w formacie PDF)

autor: michals4@gmail.com