23 maja 2024 r.
czwartek
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 24 366 53 66

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl


1% procent podatku
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA"
zaprasza do przekazania 1% podatku dochodowego na rozwijanie kreatywności i uzdolnień naszych dzieci.

Wyrównujemy szanse dzieci w wieku przedszkolnym

Mazowieckie Małe Przedszkola
W ramach projektu EFS utworzono 8 ośrodków wiejskiej edukacji przedszkolnej jako alternatywne formy edukacji.

Przedszkole wspierające uzdolnienia
Program rozwoju kreatywności małych dzieci realizowany jest w 9 płockich przedszkolach. Przeszkoleni nauczyciele pracują z dziećmi, wykorzystując nowatorskie metody wspierające wszechstronny rozwój wychowanków.

Wspieramy rozwój uczniów szkół podstawowych

Szkoła wspierająca uzdolnienia
Projekt objął 50 klas w 8 płockich szkołach podstawowych. Jego główny cel to kształtowanie kreatywnych i twórczych postaw uczniów. Służą temu różnorodne w swej formie i treści zajęcia z psychodydaktyki twórczości, cieszące się wśród uczniów wielką popularnością

Pomagamy osiągnąć sukces uczniom uzdolnionym z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

DELTAKLUB
Od wielu lat rozwijamy uzdolnienia młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej i informatycznej. Prowadzą je doświadczeni nauczyciele oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni. Organizujemy również wykłady inter dyscyplinarne, wycieczki naukowe i warsztaty twórczości. W naszych zajęciach wzięło udział ponad 300 uczniów.

KONKURSY

W 2009 roku Mazowiecki Kurator Oświaty powierzył nam organizację konkursów przedmiotowych: polonistycznego, przyrodniczego i matematycznego (w etapie szkolnym udział wzięli uczniowie z 1750 szkół podstawowych województwa mazowieckiego).
Od 2007 roku procedura przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji użyteczności publicznej jest uproszczona. Chcąc przekazać darowiznę, w rocznych zeznaniach podatkowych (PIT 36,37 lub 28):
- w rubryce "Nazwa OPP" wpisz: Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA"
- w rubryce "Numer KRS" wpisz numer 0000 2357 34
- w rubryce "Wnioskowana kwota" podaj kwotę, którą chcesz przekazać na rozwój SIE "DELTA"autor: michals4@gmail.com