05 lutego 2023 r.
niedziela
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
DELTA


Adres:
ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock

E-mail:
stowarzyszenie@siedelta.pl

tel.: 501 465 449
fax: 024 366 53 69

NIP: 774-286-74-59
REGON: 611014800
KRS: 0000 2357 34


Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy
Projekt edukacyjny dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

www.talenty.plock.edu.pl


Zapraszamy do projektu Szkolne Kluby Memorylab.
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów (I i II klasa) z obszaru powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, Powiatu Miasto Płock. Mogą wziąć w nim udział uczniowie gimnazjów zainteresowani nie tylko uczestnictwem w zajęciach przewidzianych w projekcie, ale przede wszystkim nastawieni na dalszą pracę w ramach Szkolnych Klubów MemoryLab działających docelowo na terenie ich szkół.

Poznacie radość odkrywania nowych możliwości i zabawę z umysłem i wyobraźnią. Przede wszystkim jednak będzie to połączenie nowoczesnego treningu pamięci z podstawami twórczego myślenia i autorozwoju, czego efektem staje się sprawność intelektualna w ogóle, pobudzenie pełni potencjału i odkrywanie siły własnej oryginalności - kluczowe kompetencje ludzi XXI wieku.Opis projektuCzytaj więcej...

Wiedza procentuje - przekaż 1 % dla uzdolnień
Już od 10 lat wspieramy dzieci z przedszkoli i uczniów płockich szkół w rozwijaniu kreatywności i własnych talentów. Praca z nimi jest wielką przyjemnością i przynosi mnóstwo satysfakcji. Dodatkowe zajęcia pomagają łączyć naukę z zabawą, przełamywać schematy, zwiększają poczcie własnej wartości, zachęcają do poznawania ekscytującego świata wiedzy.

KRS: 0000 2357 34


W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA zapraszam do przekazania 1% podatku na rzecz wspierania kreatywności i uzdolnień naszych dzieci.


Jarosław Zaroń
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA

VI edycja Konkursu "Godni naśladowania" zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA
Zadaniem Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, wspieranie rozwoju uczniów szkół podstawowych oraz pomoc uzdolnionym gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych w osiągnięciu sukcesu.
W tym celu realizuje następujące projekty edukacyjne: Przedszkole Wspierające Uzdolnienia, w ramach którego przeszkoleni nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody wspierające wszechstronny rozwój. Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, której celem jest kształtowanie kreatywnych i twórczych postaw uczniów poprzez zajęcia z psychodydaktyki twórczości.

DELTAKLUB skupia najzdolniejszą młodzież z płockich szkół. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, mogą rozwijać swoje talenty poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych prowadzonych przez: doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych. Stowarzyszenie jest również organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

DELTA współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności, Federacją Inicjatyw Oświatowych, Centrum Edukacji Grupa Orlen oraz UNEP GRID.

Piąta część Konkursu "Ogonki pod ochroną"
Czwartą edycję konkursu "Ogonki pod ochroną" wygrała Jolanta Kowalkowska. Gratulujemy!
Zapraszamy do piątej, ostatniej edycji!


Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" oraz MSCDN Wydział w Płocku zapraszają wszystkich płocczan (z wyłączeniem osób zajmujących się zawodowo językiem polskim) do udziału w V części konkursu "Ogonki pod ochroną", organizowanym w ramach projektu Płocki Festiwal Kultury Języka Polskiego.

Celem konkursu jest upowszechnianie poprawności polszczyzny, jej ochronę, propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu, w którym znajdzie się jak największa liczba wyrazów z literami ż, dż
Temat pracy: Planowanie budżetu małżeńskiego
Forma pracy: Porady dla młodych małżeństw.

Kryteria oceny pracy:
1. Zgodność z wymaganą ilością znaków w komputerze, liczonych ze spacjami - dokładnie 1800 znaków
2. Liczba użytej litery ż,dż
3. Poprawność języka (ortograficzna, interpunkcyjna, stylistyczna, składniowa), praca nie może zawierać wyrazów gwarowych
4. Interesujące ujęcie treści

Prace napisane w systemie Word należy wysłać na adres festiwalkultury@mscdn.edu.pl
do 15 października 2012 roku. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku i zawodu.


Czwarta część Konkursu "Ogonki pod ochroną"
Drugą edycję konkursu "Ogonki pod ochroną" wygrała Klaudia Wiśniewska. Trzecią zaś Dorota Krąpiel. Zapraszamy do czwartej edycji!

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" oraz MSCDN Wydział w Płocku zapraszają wszystkich płocczan (z wyłączeniem osób zajmujących się zawodowo językiem polskim) do udziału w IV części konkursu "Ogonki pod ochroną", organizowanym w ramach projektu Płocki Festiwal Kultury Języka Polskiego.

Celem konkursu jest upowszechnianie poprawności polszczyzny, jej ochronę, propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu, w którym znajdzie się jak największa liczba wyrazów z literami ć,dź,ń,ś,ź

Temat pracy: Ćma Mańka śpi na źdźble...
Forma pracy: wspomnienia z wakacji
Kryteria oceny pracy:
1. Zgodność z wymaganą ilością znaków w komputerze, liczonych ze spacjami - dokładnie 1800 znaków
2. Liczba użytej litery ć,dź,ń,ś,ź
3. Poprawność języka (ortograficzna, interpunkcyjna, stylistyczna, składniowa), praca nie może zawierać wyrazów gwarowych
4. Interesujące ujęcie treści

Prace napisane w programie Word należy wysłać na adres festiwalkultury@mscdn.edu.pl do 15 września 2012 roku. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku i zawodu.

Konkurs "Ogonki pod ochroną"

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" oraz MSCDN Wydział w Płocku zapraszają wszystkich płocczan (z wyłączeniem osób zajmujących się zawodowo językiem polskim) do udziału w III części konkursu "Ogonki pod ochroną", organizowanym w ramach projektu Płocki Festiwal Kultury Języka Polskiego. Celem konkursu jest upowszechnianie poprawności polszczyzny, jej ochronę, propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu, w którym znajdzie się jak największa liczba wyrazów z literami ó

Temat pracy: List otwarty Józefa Wróbla do stróżów prawa
Forma pracy: list otwarty
Kryteria oceny pracy:
1. Zgodność z wymaganą ilością znaków w komputerze, liczonych ze spacjami - dokładnie 1800 znaków
2. Liczba użytej litery ó
3. Poprawność języka (ortograficzna, interpunkcyjna, stylistyczna, składniowa), praca nie może zawierać wyrazów gwarowych
4. Interesujące ujęcie treści

Prace napisane w systemie Word należy wysłać na adres festiwalkultury@mscdn.edu.pl do 1 lipca 2012 roku.

Prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku i zawodu.
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" Miejscem Odkrywania Talentów


dowiedz się więcej...
autor: michals4@gmail.com